Nov 20, 2019   8:45 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automatic documentation generation from source codes
Written by (author): Ing. Martin Nagy
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:Práca sa zaoberá generovaním dokumentácie zo zdrojového kódu písaného v jazyku Lua. Dokument analyzuje typy dokumentácie a spôsoby ich generovania. Zaoberá sa tiež zisťovaním kvality zdrojového kódu a spôsobmi detekcie nežiadúcich softvérových pachov. Zvláštny dôraz je kladený na softvérové pachy ktoré majú značný vplyv na kvalitu a udržiavateľnosť softvéru. V dokumente sú rozoberané existujúce spôsoby detekcie softvérových pachov a aj možnosti aplikácie týchto techník na skriptovacie jazyky. Výsledkom tejto práce bude aplikácia analyzujúca kvalitu zdrojového kódu a vytvárajúca obohatenú dokumentáciu o výsledky tejto analýzy.
Key words:udržiavateľnosť softvéru, Lua, generovaná dokumentácia, dokumentácia, softvérové pachy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited