Dec 13, 2019   6:01 p.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Interactive data visualization in augmented reality
Written by (author): Bc. Libor Daněk
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Vincúr
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Summary:Práca skúma vizualizáciu dát v rozšírenej realite s dôrazom na ich projekciu v priestore. S tým úzko súvisí problém rekonštrukcie scény respektíve povrchov. V rámci rekonštrukcie sa sústredí na prácu s dátami oblaku bodov, nadobudnutých zariadením Microsoft Kinect a ich ďalšiemu spracovaniu. V kontexte spracovania sa venuje vytvoreniu polygonálneho modelu z týchto dát. Tento model by mal byť zároveň reprezentáciou objektu na ktorý prebieha projekcia, čo je ďalšou témou. Ďalej sa práca venuje správnemu zobrazeniu projekcie na neplanárny povrch, čo môže byť napriklad vyššie spoemnutý model.
Key words:mapovanie projekcie, obohatená realita, sledovanie používateľa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited