Jun 5, 2020   1:46 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

     Graduate          Final thesis     
Further information     Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Improving readability of graph visualizations in 3D space
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zlepšenie prehľadnosti grafov zobrazovaných v 3D priestore
Summary:
Vizuálne preťaženie je bežným problémom pri vizualizácii veľkých dátových množín. Prezentovaná práca sa venuje prehľadnosti grafov uzol-linka. Opisuje existujúce a hľadá nové riešenia ako eliminovať toto vizuálne preťaženie. V publikovaných prácach sa stretneme s riešením prostredníctvom úprav výsledného zobrazenia, alebo vhodným výberom dát, ktoré z celej množiny chceme vizualizovať. V našej práci sme sa sa zamerali na úpravu výsledného zobrazenia prostredníctvom silovo riadeného algoritmu na zväzovanie hrán. Tento algoritmus sa vie vysporiadať s veľkým množstvom hrán v grafe a tým zlepšuje jeho prehľadnosť. Narozdiel od doteraz publikovaných prác, ktoré sa obmedzujú na dvojrozmerný priestor, sme zväzovanie hrán aplikovali na grafy v trojrozmernom priestore.
Key words:
vizualizácia grafov, zväzovanie hrán, prehľadnosť grafov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited