Feb 28, 2020   1:41 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Visualization of metrics and structure of software systems in three-dimensional space
Written by (author): Ing. Michael Gloger
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia metrík a štruktúry softvérových systémov v trojdimenzionálnom priestore
Summary:V softvérovom inžinierstve využívame automatizovanú analýzu zdrojového kódu za účelom extrakcie softvérových metrík, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť štruktúru softvéru. Softvérové metriky nám poskytujú dôležité informácie, ktoré vieme využívať za účelom zvýšenia kvality softvéru. Poznáme však veľké množstvo softvérových metrík a ich interpretácia nie je jednoduchá. Táto práca sa zaoberá vizualizáciou softvérových metrík, za účelom zlepšenia ich pochopenia. Poznáme rôzne spôsoby vizualizácie v dvojrozmernom priestore: sú to napríklad planárne grafy, obrázky, tabuľky a podobne. Výpovedná hodnota trojdimenzionálnej vizualizácie je omnoho vyššia, avšak pri nej treba riešiť problémy s ňou spojené ako je napríklad prehľadnosť, abstrakcia a sústredenie sa na oblasti záujmu. V práci navrhujeme rozšírenie vizualizácie v priestore vďaka kombinácii s dvojrozmerným zobrazením. Toto zobrazenie je tvorené vnorenými webovými prehliadačmi, umožňuje nám lepšie sa sústrediť na detaily a zobrazovať väčšie množstvo relevantných dát v dostupnom priestore.
Key words:vizualizácia, metriky, softvér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited