6. 4. 2020  15:21 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vizualizácia metrík a štruktúry softvérových systémov v trojdimenzionálnom priestore
Autor: Ing. Michael Gloger
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vizualizácia metrík a štruktúry softvérových systémov v trojdimenzionálnom priestore
Abstrakt:V softvérovom inžinierstve využívame automatizovanú analýzu zdrojového kódu za účelom extrakcie softvérových metrík, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť štruktúru softvéru. Softvérové metriky nám poskytujú dôležité informácie, ktoré vieme využívať za účelom zvýšenia kvality softvéru. Poznáme však veľké množstvo softvérových metrík a ich interpretácia nie je jednoduchá. Táto práca sa zaoberá vizualizáciou softvérových metrík, za účelom zlepšenia ich pochopenia. Poznáme rôzne spôsoby vizualizácie v dvojrozmernom priestore: sú to napríklad planárne grafy, obrázky, tabuľky a podobne. Výpovedná hodnota trojdimenzionálnej vizualizácie je omnoho vyššia, avšak pri nej treba riešiť problémy s ňou spojené ako je napríklad prehľadnosť, abstrakcia a sústredenie sa na oblasti záujmu. V práci navrhujeme rozšírenie vizualizácie v priestore vďaka kombinácii s dvojrozmerným zobrazením. Toto zobrazenie je tvorené vnorenými webovými prehliadačmi, umožňuje nám lepšie sa sústrediť na detaily a zobrazovať väčšie množstvo relevantných dát v dostupnom priestore.
Kľúčové slová:vizualizácia, metriky, softvér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene