19. 1. 2020  19:56 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vizualizácia softvéru ako mesta v trojdimenzionálnom priestore
Autor: Ing. Štefan Horváth
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vizualizácia softvéru ako mesta v trojdimenzionálnom priestore
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vytvorenie vizualizácie softvéru ako metaforu 3D mesta. Riešenie bude realizované nájdením vhodného mapovania softvérových artefaktov na budovy, ktoré vo výslednej vizualizácii budú zobrazené a zahrnuté v infraštruktúre mesta. Na tento účel bude navrhnutý mechanizmus na logické rozmiestnenie budov. Mesto bude zobrazené ako lietajúce mesto budúcnosti situované v oblakoch. Práca bude zameraná na grafickú časť. V úvode práce oboznamujeme čitateľa z cieľom práce a uvádzame ho do problematiky vizualizácie softvéru. Ďalšiu časť tvorí analýza, v ktorej na začiatku oboznamujeme o potrebe použitia vizualizácie pre softvér, ďalej sa venujeme prehľadu existujúcich vizualizačných techník. Následne je popísaný návrh vizuálneho mapovania a vizualizácie a postup realizácie implementačného riešenia. Na konci sú uvedené dosiahnuté výsledky a zhodnotenie použitia navrhnutého riešenia pre vizualizáciu softvéru a predkladá návrh na podrobnejšiu evaluáciu.
Kľúčové slová:softvér, 3D mesto, vizualizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene