Nov 12, 2019   6:17 a.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Code parsing in an innovative development environment
Written by (author): Ing. Michael Scholtz
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntaktická analýza kódu v inovatívnom vývojovom prostredí
Summary:Inovatívne vývojové prostredia sa dostávajú do popredia v čoraz väčšej miere. Tieto prostredia poskytujú pre programátora nové spôsoby, akými môže zdrojový kód tvoriť, upravovať a prehliadať, čo v konečnom dôsledku znamená ušetrenú prácu a s ňou spojené nadbytočné úsilie. Dôležitým komponentom takýchto vývojových prostredí je aj analýza zdrojového kódu a jeho vyhodnotenie, ktoré poskytuje programátorovi spätnú väzbu o fungovaní a kvalite jeho zdrojového kódu. Cieľom tejto práce je preskúmanie možností syntaktickej analýzy zdrojového kódu a jej využitie na obohatenie funkcionality vývojového prostredia. Výsledkom tejto práce by potom mal byť prototyp vývojového prostredia, ktorý dokáže analyzovať zdrojový kód programu a výsledky tejto analýzy ďalej využíva na aktualizáciu užitočných informácií pre programátora.
Key words:vývojové prostredie, syntaktická analýza, zdrojový kód, statická analýza programu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited