Dec 12, 2019   4:14 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Interactive visualisation of graphs
Written by (author): Bc. Matúš Čičman
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Polatsek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívne zobrazovanie grafov
Summary:Cieľom tejto práce je vytvoriť doménovo špecifický jazyk pre pohodlné využívanie podpornej sady algoritmov alebo geometických štruktúr pre vizualizáciu grafov v priestore. Širšia časť práce obsahuje analýzu metód a postupov silovo-riadených algoritmov ktoré rozmiestňujú graf do estetickej podoby. Menšie časti obsahujú klasifikovanie a vlastnosti jazykov vhodných pre túto prácu ako aj pohľad do existujúcich riešení doménovo špecifických jazykov pre podobné typy problému. Druhá veľká časť tejto práce zahŕňa vytvorenie rozmiestňovacieho algoritmu pomocou analýzy silovo-orientovaných riešení. Tento algoritmus budeme paralelizovať v čo najoptimálnejšom tvare. Problémy spojené s rozmiestňovaním ako aj dôvod prečo sa implementácia paralelizuje bude opísaná nielen v analýze ale aj návrhu. Hardvérová architektúra grafických akcelerátorov nám vytvára cestu po ktorej sa budeme snažiť ísť a pomocou nej, navrhnúť vhodné riešenie. V časti implementácie ozrejmíme čitateľovi funkcionalitu spojenú s podporou platformy. V aplikačnej logike uvedieme príklady komunikácie zariadení ktoré priamo nezdieľajú pamäťový priestor. Napokon overíme riešenie a porovnáme ktorá platforma je lepšia pri riešení tejto problematiky.
Key words:Vizualizácia grafov, Paralelné urýchlenie výpočtov, Rozmiestňovanie grafu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited