23. 1. 2020  20:15 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Interaktívne zobrazovanie grafov
Autor: Bc. Matúš Čičman
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Patrik Polatsek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interaktívne zobrazovanie grafov
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vytvoriť doménovo špecifický jazyk pre pohodlné využívanie podpornej sady algoritmov alebo geometických štruktúr pre vizualizáciu grafov v priestore. Širšia časť práce obsahuje analýzu metód a postupov silovo-riadených algoritmov ktoré rozmiestňujú graf do estetickej podoby. Menšie časti obsahujú klasifikovanie a vlastnosti jazykov vhodných pre túto prácu ako aj pohľad do existujúcich riešení doménovo špecifických jazykov pre podobné typy problému. Druhá veľká časť tejto práce zahŕňa vytvorenie rozmiestňovacieho algoritmu pomocou analýzy silovo-orientovaných riešení. Tento algoritmus budeme paralelizovať v čo najoptimálnejšom tvare. Problémy spojené s rozmiestňovaním ako aj dôvod prečo sa implementácia paralelizuje bude opísaná nielen v analýze ale aj návrhu. Hardvérová architektúra grafických akcelerátorov nám vytvára cestu po ktorej sa budeme snažiť ísť a pomocou nej, navrhnúť vhodné riešenie. V časti implementácie ozrejmíme čitateľovi funkcionalitu spojenú s podporou platformy. V aplikačnej logike uvedieme príklady komunikácie zariadení ktoré priamo nezdieľajú pamäťový priestor. Napokon overíme riešenie a porovnáme ktorá platforma je lepšia pri riešení tejto problematiky.
Klíčová slova:Vizualizácia grafov, Paralelné urýchlenie výpočtov, Rozmiestňovanie grafu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně