29. 1. 2020  1:03 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Autor: Bc. Marek Karas
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Vincúr
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Abstrakt:Obohatená realita je čoraz používanejším prostriedkom na vizualizovanie komplexných dát a interakciu s nimi. Ponúka na dáta nový uhol pohľadu, čím môže odkryť doteraz neviditeľné súvislosti. Aj keď predstavuje mnoho výhod, práca s obohatenou realitou môže byť nepríjemná a rušivá. Preto je potrebné preskúmať možnosti zobrazovania dát tak, aby pôsobili prirodzene a zapadali do prostredia, ktoré obohacujú. Táto práca sa venuje foto-realistickej vizualizácií dát v obohatenej realite. Popisuje a uvádza obohatenú realitu, predstavuje spôsoby a techniky jej zobrazenia ako aj zariadenia umožňujúce zobrazenie obohatenej reality. Skúma čo je to realizmus, a ako ho definujeme v rámci počítačovej grafiky. Podrobnejšie sa zaoberá foto-realizmom. Poznatky z realizmu sa snaží preniesť do obohatenej reality a aplikovať ich. Práca analyzuje spôsoby ako možno riešiť osvetlenie a tiene v obohatenej realite. Na konci analytickej časti práca približuje iné riešenia. Tieto rozdeľuje podľa podobnosti ich postupov. Na základe zanalyzovaných postupov navrhuje vlastné riešenie.
Klíčová slova:obohatená realita, svetlá, tiene, foto-realizmus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně