Jun 5, 2020   3:18 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

     
     
Lesson
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Interactive visualization of data in augmented reality
Written by (author):
Bc. Marek Karas
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Summary:
Obohatená realita je čoraz používanejším prostriedkom na vizualizovanie komplexných dát a interakciu s nimi. Ponúka na dáta nový uhol pohľadu, čím môže odkryť doteraz neviditeľné súvislosti. Aj keď predstavuje mnoho výhod, práca s obohatenou realitou môže byť nepríjemná a rušivá. Preto je potrebné preskúmať možnosti zobrazovania dát tak, aby pôsobili prirodzene a zapadali do prostredia, ktoré obohacujú. Táto práca sa venuje foto-realistickej vizualizácií dát v obohatenej realite. Popisuje a uvádza obohatenú realitu, predstavuje spôsoby a techniky jej zobrazenia ako aj zariadenia umožňujúce zobrazenie obohatenej reality. Skúma čo je to realizmus, a ako ho definujeme v rámci počítačovej grafiky. Podrobnejšie sa zaoberá foto-realizmom. Poznatky z realizmu sa snaží preniesť do obohatenej reality a aplikovať ich. Práca analyzuje spôsoby ako možno riešiť osvetlenie a tiene v obohatenej realite. Na konci analytickej časti práca približuje iné riešenia. Tieto rozdeľuje podľa podobnosti ich postupov. Na základe zanalyzovaných postupov navrhuje vlastné riešenie.
Key words:
obohatená realita, svetlá, tiene, foto-realizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited