5. 4. 2020  6:58 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Autor: Bc. Patrik Sčensný
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Abstrakt:Táto práca je venovaná projekčnej, opticky priehľadnej obohateniej realite s multi-dotykovým používateľským rozhraním. Popisuje spôsoby zobrazovania virtuálnych prvkov v obohatenej realite a spôsoby interakcie s nimi. Skúma spôsoby prieskumu 3D scény za použiia dotykového displeja a manipuláciu objektov nachádzajúcich sa v nej. V práci navrhujeme vlastné riešenie v tejto oblasti, ktoré bude zamerané na navigáciu a interakciu s objektami a so samotnou scénou. Veĺký dôraz je kladený na detekciu multi-dotykových gest a kontextových menu ktorými budeme manipulovať kameru a objekty v scén
Kľúčové slová:Obohatená realita, Vizualizácia dát, Multi-dotykové ovládanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene