Jun 5, 2020   3:06 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Graduate     Lesson     Final thesis
     
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Interactive visualization of data in augmented reality
Written by (author): Bc. Patrik Sčensný
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:
Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Summary:
Táto práca je venovaná projekčnej, opticky priehľadnej obohateniej realite s multi-dotykovým používateľským rozhraním. Popisuje spôsoby zobrazovania virtuálnych prvkov v obohatenej realite a spôsoby interakcie s nimi. Skúma spôsoby prieskumu 3D scény za použiia dotykového displeja a manipuláciu objektov nachádzajúcich sa v nej. V práci navrhujeme vlastné riešenie v tejto oblasti, ktoré bude zamerané na navigáciu a interakciu s objektami a so samotnou scénou. Veĺký dôraz je kladený na detekciu multi-dotykových gest a kontextových menu ktorými budeme manipulovať kameru a objekty v scén
Key words:Obohatená realita, Vizualizácia dát, Multi-dotykové ovládanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited