Nov 20, 2019   6:01 a.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Generating documentation from source code
Written by (author): Bc. Dominik Števlík
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Martin Konôpka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:Nasledovná práca sa zaoberá automatickou dokumentáciou anotovaných zdrojových súborov napísaných v jazyku Lua. Taktiež sa zaoberá kvalitou zdrojových kódov a~celého projektu, ale hlavne softvérovými pachmi v zdrojových kódoch. Venuje sa aj softvérovým metrikám, ktoré sú dôležité pri identifikácii softvérových pachov. Analyzuje dokumentovanie zdrojových kódov a generovanie dokumentácie na základe špeciálnych komentárov v zdrojovom kóde, ale aj automatickým generovaním dokumentácie na základe kontextu v okolí danej entity. Analyzuje aj kvalitu softvéru a jej vplyv na udržiavateľnosť softvéru. Hlavne sa ale venuje softvérovým pachom, ako a prečo vznikajú, čo naznačujú a hlavne ako ich detegovať v~skriptovacích jazykoch, medzi ktoré patrí aj jazyk Lua. V práci sa nachádza aj časť venujúca sa existujúcim nástrojom na generovanie dokumentácie a identifikáciu softvérových pachov. Výsledkom práce bude softvér, ktorý identifikuje vybrané softvérové pachy v zdrojovom kóde, ktorý je napísaný v jazyku Lua, na základe softvérových metrík a obohatí dokumentáciu zdrojového kódu pre jazyk Lua o tieto informácie.
Key words:softvérové pachy, generovaná dokumentácia, softvérové metriky, kvalita softvéru

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited