Jun 1, 2020   10:20 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

Contacts          Lesson     
     
Further information
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Software evolution visualization in 3D captured in revisions
Written by (author):
Ing. Michael Garaj
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore zachytená v revíziach
Summary:
Softvér obsahuje veľa artefaktov. Medzi softvérovými artefaktmi existujú vzťahy, ktoré sa môžu meniť a často sa strácajú pri ukladaní do rôznych súborových formátov. Tieto softvérové artefakty možno reprezentovať pomocou grafových štruktúr. Pre potreby lepšieho porozumenia softvéru a jeho vývoja sa ako riešenie naskytá vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore, ktorá je zachytená v revíziách. Vizualizáciou zmien v softvéri vieme lepšie pochopiť procesy, ktoré počas vývoja prebiehali, a tým sa nám naskytá nový pohľad na softvér. V diplomovej práci ponúkame funkčný protopyp aplikácie, ktorá vizualizuje artefakty uložené v Git repozitároch. Práca je zameraná na vizualizáciu evolúcie Git repozitárov v trojrozmernom priestore, kde poskytuje pohľad na úroveň štruktúry súborov, pričom pre repozitáre s Lua zdrojovým kódom dokážeme vizualizovať evolúciu až na úroveň grafu volaní. Výsledky prototypu a opis riešenia sú opísané v tomto dokumente.
Key words:
vizualizácia informácií, evolúcia softvéru, revízie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited