Nov 20, 2019   11:55 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Data visualization and interaction in augmented reality
Written by (author): Ing. Igor Jurík
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia a interakcia s dátami v obohatenej realite
Summary:Vizualizácia dát je v dnešnej dobe aktuálna téma vzhľadom na veľké množstvo dát, ktoré nás obklopuje. Ponúka možnosť lepšie pochopiť zobrazované dáta a vzťahy medzi nimi. Pri veľkých softvérových projektoch sú tieto výhody kľúčové pre zefektívnenie práce. Využitím obohatenej reality pri vizualizácií je možné do prostredia vkladať virtuálne objekty, ktoré rozširujú naše vnímanie. Táto práca sa venuje úvodu do problematiky fotorealistickej vizualizácie dát v obohatenej realite. Rozoberá ľudské vnímanie, tvorbu vizualizácií cez vizualizačný proces a opisuje najpoužívanejšie metódy interakcie s dátami. Zameriava sa tiež na vizualizáciu softvéru ako na možnú aplikačnú oblasť. Práca tiež uvádza do problematiky obohatenej reality. Ponúka prehľad technológií a metód tejto oblasti. Práca analyzuje projekty zaoberajúce sa fotorealistickým osvetlením a tieňmi v obohatenej realite. V závere analytickej časti práca opisuje podobné riešenia. Cieľom praktickej časti práce je vytvorenie prototypu fotorealistickej vizualizácie v obohatenej realite s možnosťou intuitívnej interakcie
Key words:vizualizácia dát , obohatená realita, fotorealistické zobrazenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited