Nov 14, 2019   7:27 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Interactive manipulation of vizualization in augmented reality
Written by (author): Bc. Dávid Pavelka
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Polatsek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívna manipulácia s vizualizáciou v obohatenej realite
Summary:Obsah tejto bakalárskej práce je venovaný problematike interaktívnej manipulácie dát, ktoré sú vizualizované v rozšírenej realite. Vizualizácia dát nám umožňuje odhaliť rôzne vlastnosti dát, ktoré by boli bez nej stratené, pretože ľudia získavajú viac informácií zo zraku, než zo všetkých ostatných zmyslov dohromady. Rozsiahle množiny dát, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné, prestáva byť praktické vizualizovať klasickými metódami a práve preto sa rozšírená realita javí ako vhodná alternatíva na zobrazovanie komplexných vizualizácií, ako sú napríklad grafové štruktúry, a hľadajú sa nové spôsoby interakcie s vizualizovanými dátami. Táto práca analyzuje rozšíenú realitu, jej fungovanie a zobrazovanie, ako aj momentálne dostupné metódy interakcie v nej. Cieľom tejto práce je nájsť vhodné spôsoby interakcie s vizualizáciou dát, ktoré sprehľadnia vizualizáciu a lepšie sprístupnia vizualizované dáta.
Key words:vizualizácia grafov, rozšírená realita, interakcia gestami

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited