28. 1. 2020  4:59 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interaktívne zobrazovanie grafov
Autor: Bc. Martin Redžepovič
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Patrik Polatsek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interaktívne zobrazovanie grafov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá vizualizáciou grafov. Analyzuje základné silovo-riadené algoritmy, ktoré umožňujú vykresľovať malé grafy, a možné úpravy týchto algoritmov. Zobrazený graf by mal byť čo najviac esteticky príťažlivý, ľahko zapamätateľný a zároveň prehľadný. Ďalej popisuje algoritmy, ktoré využívajú hierarchické prístupy, ktoré nám umožňujú zobrazovať aj veľké grafy v reálnom čase. Vysvetľuje aj alternatívu k hierarchickým prístupom spočívajúcu vo využití obrovskej výpočtovej sily, ktorú poskytujú dnešné grafické procesory. Hlavným cieľom práce je poskytnúť vlastné riešenie problému vizualizácie grafov. Navrhnuté riešenie kladie dôraz na správne a prehľadné rozloženie grafu. Jednou z možnosti ako to docieliť je aplikácia geometrických obmedzení na uzly. Zároveň je riešenie navrhnuté tak, aby bolo v budúcnosti možné algoritmus rozširovať. Výsledný algoritmus bol testovaný na sérii rôzne veľkých grafov spolu s geometrickými obmedzovačmi a magnetmi.
Kľúčové slová:silovo-riadené algoritmy, Fruchterman-Reingoldov algoritmus, vizualizácia grafov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene