23. 1. 2020  22:01 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Interaktívne zobrazovanie grafov
Autor: Bc. Martin Redžepovič
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Patrik Polatsek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interaktívne zobrazovanie grafov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá vizualizáciou grafov. Analyzuje základné silovo-riadené algoritmy, ktoré umožňujú vykresľovať malé grafy, a možné úpravy týchto algoritmov. Zobrazený graf by mal byť čo najviac esteticky príťažlivý, ľahko zapamätateľný a zároveň prehľadný. Ďalej popisuje algoritmy, ktoré využívajú hierarchické prístupy, ktoré nám umožňujú zobrazovať aj veľké grafy v reálnom čase. Vysvetľuje aj alternatívu k hierarchickým prístupom spočívajúcu vo využití obrovskej výpočtovej sily, ktorú poskytujú dnešné grafické procesory. Hlavným cieľom práce je poskytnúť vlastné riešenie problému vizualizácie grafov. Navrhnuté riešenie kladie dôraz na správne a prehľadné rozloženie grafu. Jednou z možnosti ako to docieliť je aplikácia geometrických obmedzení na uzly. Zároveň je riešenie navrhnuté tak, aby bolo v budúcnosti možné algoritmus rozširovať. Výsledný algoritmus bol testovaný na sérii rôzne veľkých grafov spolu s geometrickými obmedzovačmi a magnetmi.
Klíčová slova:silovo-riadené algoritmy, Fruchterman-Reingoldov algoritmus, vizualizácia grafov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně