Jun 1, 2020   10:35 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts
     
     
Lesson
     
     
Further information
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Software visualization in 3D space
Written by (author): Ing. Denis Illés
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia softvérových systémov v 3D priestore
Summary:
Rozsiahle softvérové systémy sa skladajú z mnohých komponentov, medzi ktoré patria aj moduly. Jednotlivé moduly sú na seba rôzne naviazané a tak vytvárajú komplexné architektonické štruktúry. Správne porozumenie vzťahom medzi softvérom a modulmi alebo modulmi navzájom nie je triviálnou záležitosťou. Vizuálnou grafovou reprezentáciou softvérových modulov vieme tento úkon značne zjednodušiť. Ďalšou problematickou oblasťou sú abstraktné dátové štruktúry. Softvérové systémy spravidla využívajú komplikované dátové štruktúry na uchovávanie a vykonávanie operácií nad rôznymi informáciami. Vizualizácia dátových štruktúr pomáha odhaliť spôsob ukladania dát a korektné manipolavanie s nimi. Obsahom tejto diplomovej práce je analýza, návrh a implementácia riešenia, ktoré vizualizuje Lua moduly ako súčasť softvérovej štruktúry a abstraktné dátové štruktúry z Lua zdrojových súborov.
Key words:vizualizácia softvéru, metafora mesta, 3DSoftViz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited