Dec 12, 2019   4:57 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Visual representation of program in innovative IDE
Written by (author): Ing. Matúš Štefánik
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizuálna reprezentácia programu v inovatívnom IDE
Summary:Táto práca sa zaoberá vizuálnou reprezentáciou programu v inovatívnom vývojovom prostredí (IDE). Bližšie si popíšeme rôzne vizuálne prostriedky na reprezentáciu programu, ako fungujú editory diagramov, niektoré inovatívne IDE a hlavne grafové gramatiky a transformácie. Pozrieme sa aj na nástroj DiaGen, ktorý používa grafové štruktúry a grafové transformácie. Výsledkom práce je vytvorený parser pre jazyk Moonscript a nový modul, ktorý vytvorí grafovú reprezentáciu programu s možnosťou zobraziť diagram tried z viacerých pohľadov a zdrojový kód jednotlivých elementov. Pri vytváraní grafu bude využívať informácie z abstraktného syntaktického stromu (AST). Tento modul bude súčasťou inovatívneho IDE, ktoré si bude vyžadovať viaceré úpravy a refaktorovanie. Hlavnou myšlienkou riešenia je, aby sa zdrojový kód dal čiastočne meniť zmenou v diagrame.
Key words:Moonscript, UML, HyperLua, Vizualizácia, DiaGen, IDE, Grafové štruktúry, PlantUML, 3DSoftViz, AST

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited