19. 1. 2020  5:58 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Reprezentácia programu pomocou grafových štruktúr
Autor: Ing. Tomáš Žigo
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Reprezentácia programu pomocou grafových štruktúr
Abstrakt:Vývoj softvéru prebieha vo fázach životného cyklu, ktoré zahŕňajú návrh pomocou rôznych diagramov, implementáciu kódu, testovanie a pod. V súčasnosti sa stali štandardom na modelovanie softvéru UML diagramy, ktoré zachytávajú abstraktný pohľad na systém z rôznych uhlov pohľadu a do istej miery predpisujú základnú štruktúru softvéru. Táto štruktúra sa môže počas vývoja softvéru v rôznych iteráciách meniť a tým aj vzájomne diagramy a zdrojový kód. Existuje niekoľko nástrojov na modelovanie, ktoré nám umožňujú vytvárať zdrojový kód na základe UML diagramov alebo naopak. Tiež je možné nájsť niekoľko vývojových prostredí, ktoré dokážu generovať UML diagramy priamo z kódu, ktorý v nich programátor napíše, ale neumožňujú ich vzájomnú synchronizáciu. Cieľom tejto práce je preskúmať existujúce možnosti spracovania a reprezentácie zdrojového kódu v podobe grafu a jeho následnú transformáciu do rôznych typov diagramov, akými sú napríklad aj UML diagramy. Výstupom by mal byť prototyp, ktorý by vo vývojovom prostredí umožňoval zobrazenie zdrojového kódu v podobe UML dagramu a tiež vzájomnú synchronizáciu medzi týmito reprezentáciami programu.
Klíčová slova:Hyperlua, diagram sekvencií UML, vizualizácia softvéru, Moonscript

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně