19. 1. 2020  6:09 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Reprezentácia programu pomocou grafových štruktúr
Autor: Ing. Tomáš Žigo
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Reprezentácia programu pomocou grafových štruktúr
Abstrakt:Vývoj softvéru prebieha vo fázach životného cyklu, ktoré zahŕňajú návrh pomocou rôznych diagramov, implementáciu kódu, testovanie a pod. V súčasnosti sa stali štandardom na modelovanie softvéru UML diagramy, ktoré zachytávajú abstraktný pohľad na systém z rôznych uhlov pohľadu a do istej miery predpisujú základnú štruktúru softvéru. Táto štruktúra sa môže počas vývoja softvéru v rôznych iteráciách meniť a tým aj vzájomne diagramy a zdrojový kód. Existuje niekoľko nástrojov na modelovanie, ktoré nám umožňujú vytvárať zdrojový kód na základe UML diagramov alebo naopak. Tiež je možné nájsť niekoľko vývojových prostredí, ktoré dokážu generovať UML diagramy priamo z kódu, ktorý v nich programátor napíše, ale neumožňujú ich vzájomnú synchronizáciu. Cieľom tejto práce je preskúmať existujúce možnosti spracovania a reprezentácie zdrojového kódu v podobe grafu a jeho následnú transformáciu do rôznych typov diagramov, akými sú napríklad aj UML diagramy. Výstupom by mal byť prototyp, ktorý by vo vývojovom prostredí umožňoval zobrazenie zdrojového kódu v podobe UML dagramu a tiež vzájomnú synchronizáciu medzi týmito reprezentáciami programu.
Kľúčové slová:Hyperlua, diagram sekvencií UML, vizualizácia softvéru, Moonscript

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene