Jun 1, 2020   9:16 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

     Graduate
     
Lesson     
     
Further information     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Program representation with use of graph structures
Written by (author):
Ing. Tomáš Žigo
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Reprezentácia programu pomocou grafových štruktúr
Summary:
Vývoj softvéru prebieha vo fázach životného cyklu, ktoré zahŕňajú návrh pomocou rôznych diagramov, implementáciu kódu, testovanie a pod. V súčasnosti sa stali štandardom na modelovanie softvéru UML diagramy, ktoré zachytávajú abstraktný pohľad na systém z rôznych uhlov pohľadu a do istej miery predpisujú základnú štruktúru softvéru. Táto štruktúra sa môže počas vývoja softvéru v rôznych iteráciách meniť a tým aj vzájomne diagramy a zdrojový kód. Existuje niekoľko nástrojov na modelovanie, ktoré nám umožňujú vytvárať zdrojový kód na základe UML diagramov alebo naopak. Tiež je možné nájsť niekoľko vývojových prostredí, ktoré dokážu generovať UML diagramy priamo z kódu, ktorý v nich programátor napíše, ale neumožňujú ich vzájomnú synchronizáciu. Cieľom tejto práce je preskúmať existujúce možnosti spracovania a reprezentácie zdrojového kódu v podobe grafu a jeho následnú transformáciu do rôznych typov diagramov, akými sú napríklad aj UML diagramy. Výstupom by mal byť prototyp, ktorý by vo vývojovom prostredí umožňoval zobrazenie zdrojového kódu v podobe UML dagramu a tiež vzájomnú synchronizáciu medzi týmito reprezentáciami programu.
Key words:
Hyperlua, diagram sekvencií UML, vizualizácia softvéru, Moonscript

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited