Apr 6, 2020   3:24 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Visualization of Neural Networks
Written by (author): Bc. Jakub Bista
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Hudec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia neurónových sietí
Summary:Táto práca sa zaoberá vizualizáciou neurónových sietí, ktoré sú dôležitým nástrojom v oblasti hlbokého učenia. Neurónové siete sú komplexné výpočtové modely pozostávajúce z veľkého množstva jednotlivých vrstiev a neurónov. Práve kvôli ich zložitosti a veľkosti je veľmi náročné takéto modely správne navrhnúť, alebo určiť, kde sa v procese tréningu vyskytla chyba. V tejto práci sa snažíme vytvoriť nástroj, ktorý by ľuďom pracujúcim s neurónovými sieťami pomohol pri vytváraní nových modelov a zjednodušil by proces hľadania chýb. Nami navrhnuté riešenie pracuje s neurónovými sieťami, ktoré slúžia na rozpoznávanie obrazu. Naše riešenie sa zaoberá vizualizáciou prechodu vstupného obrazu jednotlivými vrstvami neurónovej siete a vizualizáciou aktivácií na jednotlivých vrstvách neurónovej siete. Okrem toho naše riešenie poskytuje jednoduchý pohľad na architektúru danej neurónovej siete. Používateľovi je umožnené vizualizovať vlastný model neurónovej siete a interagovať s jednotlivými vizualizáciami. Nami navrhnuté a implementované riešenie je samostatný nástroj, ktorý nie je prepojený na iné existujúce nástroje alebo systémy.
Key words:Neurónové siete, Hlboké učenie, Vizualizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited