Jun 5, 2020   2:17 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

                    
Further information     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Interactive data visualization
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Interaktívna vizualizácia dát
Summary:
S neustále narastajúcim množstvom získaných dát z rôznych senzorov vzniká problém s ich efektívnym spracovaním. Jedným z riešení takéhoto problému je vizualizácia, ktorá poskytne hodnotné poznatky. Tieto dáta by inak mohli byť stratené. Vizualizácia obrovských dátových množín nie je jednoduchá úloha a preto sa v skutočnosti hľadajú nové spôsoby, ako vizualizácie zobraziť a ako s nimi efektívne interagovať. Jedným z možných riešení zobrazenia vizualizácií je zobrazenie týchto dát pomocou rozšírenej reality, a tým získať neobmedzený virtuálny priestor, v ktorom môžeme akýmkoľvek spôsobom interagovať s rôznymi dátami. V tejto práci sme analyzovali spôsoby, akými sa dá interagovať s príliš veľkými vizualizáciami, kedy bežný fyzický dosah človeka nestačí. Cieľom tejto práce bolo navrhnúť vhodné spôsoby interakcie, ktoré budú efektívne a intuitívne v širokom spektre aplikácií v rozšírenej realite. Uvažovali sme hlavne s použitím zariadenia Oculus Rift, ktoré slúži na zobrazovanie 3D vizualizácií v rozšírenej realite a zariadenia Leap Motion, ktoré sníma pohyb.
Key words:Virtuálna realita, Interakcia s vizualizáciou, Vizualizácia softvéru

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited