Nov 17, 2019   0:22 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Software visualization in 3D space
Written by (author): Ing. Miloš Štefčák
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia softvéru v 3D priestore
Summary:S narastajúcou zložitosťou vytváraných softvérových systémov rastie aj potreba ich lepšieho porozumenia. Keďže softvér nie je hmatateľný, práve vizualizácia softvéru má za cieľ napomôcť k lepšiemu porozumeniu samotného softvéru, ako aj procesov súvisiacich s vývojom a údržbou. Softvér však nie je len zdrojový kód ale aj mnoho iných pridružených softvérových artefaktov, ktoré vznikajú počas celého životného cyklu softvéru. Vzťahy medzi softvérovými artefaktmi možno reprezentovať pomocou grafových štruktúr, no pri rozsiahlych softvérových systémoch budú však tieto grafy veľmi neprehľadné. Preto je dobré, aby prvotný pohľad na softvér bol z abstraktnejšieho hľadiska. Obsahom tejto diplomovej práce je analýza, návrh a implementácia riešenia, ktoré vizualizuje softvér v 3D priestore na základe abstraktnejšieho pohľadu. Vizualizácia obsahuje len tie najdôležitejšie časti softvéru pre lepšie pochopenie.
Key words:Vizualizácia softvéru, Filtrovanie, Vizualizácia dát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited