24. 1. 2020  4:17 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vizualizácia softvéru v 3D priestore
Autor: Ing. Miloš Štefčák
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vizualizácia softvéru v 3D priestore
Abstrakt:S narastajúcou zložitosťou vytváraných softvérových systémov rastie aj potreba ich lepšieho porozumenia. Keďže softvér nie je hmatateľný, práve vizualizácia softvéru má za cieľ napomôcť k lepšiemu porozumeniu samotného softvéru, ako aj procesov súvisiacich s vývojom a údržbou. Softvér však nie je len zdrojový kód ale aj mnoho iných pridružených softvérových artefaktov, ktoré vznikajú počas celého životného cyklu softvéru. Vzťahy medzi softvérovými artefaktmi možno reprezentovať pomocou grafových štruktúr, no pri rozsiahlych softvérových systémoch budú však tieto grafy veľmi neprehľadné. Preto je dobré, aby prvotný pohľad na softvér bol z abstraktnejšieho hľadiska. Obsahom tejto diplomovej práce je analýza, návrh a implementácia riešenia, ktoré vizualizuje softvér v 3D priestore na základe abstraktnejšieho pohľadu. Vizualizácia obsahuje len tie najdôležitejšie časti softvéru pre lepšie pochopenie.
Klíčová slova:Vizualizácia softvéru, Filtrovanie, Vizualizácia dát

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně