7. 4. 2020  22:41 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Kolaboratívna vizualizácia dát vo virtuálnej a obohatenej realite
Autor: Ing. Roland Lang
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kolaboratívna vizualizácia dát vo virtuálnej a obohatenej realite
Abstrakt:V dnešnej modernej dobe generujeme a zaznamenávame obrovské množstvá dát. Aby bolo možné vydolovať nejaké užitočné informácie, je potrebné ich ďalej analyzovať. Jedným z prístupov ako je možné dané dáta analyzovať je vizualizovať ich pomocou rôznych techník. Každá z týchto techník sa hodí na vizualizáciu iného typu dát a preto je nutné si správne zvoliť vizualizačnú metódu. Takúto vizuálnu analýzu môžeme vylepšiť tak, že umožníme analyzovať rovnakú vizualizáciu viacerým ľudom naraz. Takáto vizualizácia sa nazýva kolaboratívna vizualizácia. Dôležitou súčasťou takejto vizualizácie je možnosť komunikovať medzi sebou. Hlavnú úlohu zohráva verbálna komunikácia, no nemenej dôležitou súčasťou je neverbálna komunikácia a teda mať možnosť vidieť to čo robia ostatní účastníci vizualizácie, kam sa pozerajú, na čo ukazujú a ďalšie neverbálne prejavy, pomocou ktorých je možné lepšie pochopiť kontext toho, o čom daný účastník vizualizácie hovorí. Cieľom tejto práce je vytvoriť takú kolaboratívnu vizualizáciu, aby sprostredkovávala ako verbálnu tak aj neverbálnu komunikáciu a poskytla tak čo najlepšie podmienky na analýzu vizualizácie.
Klíčová slova:kolaboratívna prostredie, virtuálna realita, vizualizácia dát, obohatená relita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně