7. 4. 2020  13:29 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kolaboratívna vizualizácia dát vo virtuálnej a obohatenej realite
Autor: Ing. Roland Lang
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kolaboratívna vizualizácia dát vo virtuálnej a obohatenej realite
Abstrakt:V dnešnej modernej dobe generujeme a zaznamenávame obrovské množstvá dát. Aby bolo možné vydolovať nejaké užitočné informácie, je potrebné ich ďalej analyzovať. Jedným z prístupov ako je možné dané dáta analyzovať je vizualizovať ich pomocou rôznych techník. Každá z týchto techník sa hodí na vizualizáciu iného typu dát a preto je nutné si správne zvoliť vizualizačnú metódu. Takúto vizuálnu analýzu môžeme vylepšiť tak, že umožníme analyzovať rovnakú vizualizáciu viacerým ľudom naraz. Takáto vizualizácia sa nazýva kolaboratívna vizualizácia. Dôležitou súčasťou takejto vizualizácie je možnosť komunikovať medzi sebou. Hlavnú úlohu zohráva verbálna komunikácia, no nemenej dôležitou súčasťou je neverbálna komunikácia a teda mať možnosť vidieť to čo robia ostatní účastníci vizualizácie, kam sa pozerajú, na čo ukazujú a ďalšie neverbálne prejavy, pomocou ktorých je možné lepšie pochopiť kontext toho, o čom daný účastník vizualizácie hovorí. Cieľom tejto práce je vytvoriť takú kolaboratívnu vizualizáciu, aby sprostredkovávala ako verbálnu tak aj neverbálnu komunikáciu a poskytla tak čo najlepšie podmienky na analýzu vizualizácie.
Kľúčové slová:kolaboratívna prostredie, virtuálna realita, vizualizácia dát, obohatená relita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene