Nov 12, 2019   7:41 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Software visualisation in three-dimensional space
Written by (author): Ing. Matúš Buzássy
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore
Summary:Spoznávanie rozsiahleho softvéru je veľmi náročný a drahý proces, keďže sa skladá v mnohých prípadoch zo stoviek tisíc riadkov kódu a programátor ho musí predtým, ako ho začne modifikovať, pochopiť. Vizualizácia softvéru má tento proces urýchliť a uľahčiť, aby sa ušetrili náklady nie len pri jeho vývoji, ale aj pri údržbe. Keďže je vhodné, najmä pri veľkých softvérových systémoch využiť na vizualizáciu aj tretiu dimenziu, budeme sa venovať hlavne tejto problematike. Práca analyzuje ako sa tento problém v súčasnosti rieši a pojednáva rôzne techniky a metafory vizualizácie softvéru. Na základe analýzy sú navrhnuté a implementované nové metódy vizualizácie softvéru v trojdimenzionálnom priestore v prostredí 3DSoftVis. Okrem toho je navrhnutá a implementovaná plynulá transformácia medzi zobrazeniami, pretože umožnenie viacerých pohľadov a presun medzi nimi môže pomôcť procesu chápania softvéru. Výsledkom práce je vizualizačný metóda implementovaná do aplikácie 3DSoftVis, ktorá dokáže analyzovať kód a vizualizovať statickú štruktúru kódu v jazyku Lua ako mesto, graf rozmiestnený silovo riadeným algoritmom a mesto rozmiestnené silovo riadeným algoritmom.
Key words:vizualizácia softvéru, metafora mesta, vizualizácia dát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited