24. 1. 2020  5:21 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore
Autor: Ing. Matúš Buzássy
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore
Abstrakt:Spoznávanie rozsiahleho softvéru je veľmi náročný a drahý proces, keďže sa skladá v mnohých prípadoch zo stoviek tisíc riadkov kódu a programátor ho musí predtým, ako ho začne modifikovať, pochopiť. Vizualizácia softvéru má tento proces urýchliť a uľahčiť, aby sa ušetrili náklady nie len pri jeho vývoji, ale aj pri údržbe. Keďže je vhodné, najmä pri veľkých softvérových systémoch využiť na vizualizáciu aj tretiu dimenziu, budeme sa venovať hlavne tejto problematike. Práca analyzuje ako sa tento problém v súčasnosti rieši a pojednáva rôzne techniky a metafory vizualizácie softvéru. Na základe analýzy sú navrhnuté a implementované nové metódy vizualizácie softvéru v trojdimenzionálnom priestore v prostredí 3DSoftVis. Okrem toho je navrhnutá a implementovaná plynulá transformácia medzi zobrazeniami, pretože umožnenie viacerých pohľadov a presun medzi nimi môže pomôcť procesu chápania softvéru. Výsledkom práce je vizualizačný metóda implementovaná do aplikácie 3DSoftVis, ktorá dokáže analyzovať kód a vizualizovať statickú štruktúru kódu v jazyku Lua ako mesto, graf rozmiestnený silovo riadeným algoritmom a mesto rozmiestnené silovo riadeným algoritmom.
Klíčová slova:vizualizácia softvéru, metafora mesta, vizualizácia dát

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně