Jun 1, 2020   10:53 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

     
Graduate
     
Lesson
     
     
     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Interactive data visualization in virtual reality
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Interaktívna vizualizácia dát vo virtuálnej realite
Summary:V súčasnosti existuje mnoho prístupov k zobrazovaniu komplexných dát v 2D aj 3D priestore. Napriek tomu sú niektoré zobrazované dáta a ich vzťahy príliš zložité aby boli pochopené len vďaka zobrazeniu. Tieto vzťahy možno ľahšie pochopiť pri manipulácii dátami. Teda vhodná forma interakcie s dátami a ich elementami je určite jednou z kľúčových častí riešenia. Samotná manipulácia nie je dostačujúca. Skúmanie dát prostredníctvom manipulácie je vhodné obohatiť vytvorením metafory z reálneho sveta. Fyzikálna interakcia medzi virtuálnymi objektmi navzájom a reálnym prostredím zlepšuje celkové vnímanie virtuálnych objektov. Metafory sú dôležitou súčasťou vizualizácie dát, preto je potrebné čo najlepšie využiť 3D priestor rozšírenej reality a vytvoriť tomu zodpovedné metafory. Táto práca sa venuje využitiu hĺbkových dát v rozšírenej realite. Skúma vizualizáciu a jej možné zlepšenie prostredníctvom rozšírenej reality. Uvádza problematiku rozšírenej reality. Podrobne sa zaoberá hĺbkovými dátami, ako ich získať ale hlavne ako ich použiť na zlepšenie všetkých aspektov systémov rozšírenej reality.
Key words:
vizualizácia, virtuálna realita, interakcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited