Dec 13, 2019   5:14 p.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Augmented reality using spatial projection
Written by (author): Ing. Denis Grotkovský
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozšírená realita s využitím priestorovej projekcie
Summary:Rozšírená realita je ešte stále nepreskúmané územie, ktoré nám dokáže poskytnúť iný pohľad na problémy, ktoré v nej riešime. Jeden z takýchto problémov je vizualizácia dát. V tejto práci sa budeme venovať koncepcií vizualizácie veľkých dát v priestorovej rozšírenej reality a interakcie s takýmito dátami. Táto práca poskytuje analýzu problematiky zmiešanej reality. Je vysvetlený základný prehľad konceptu zmiešanej reality. Je definovaná jej kategorizácia podľa prostredia, v ktorom sú objekty zobrazované. Následne práca opisuje pojem priestorová rozšírená realita a jej metódy určené na zobrazovanie virtuálnych objektov na povrch reálnej scény. Práca sa inšpiruje ostatnými riešeniami z tejto problematiky, ktoré sú v danej miere aj popísané. Je navrhnuté a implementované riešenie, ktoré dokáže zobraziť graf vizualizácie v doméne priestorovej rozšírenej reality. Tento graf je z pohľadu používateľa perspektívne správny a nedeformovaný aj pri používateľovom pohybe po scéne. Ďalej je implementovaná interakcia používateľa s grafom. Táto interakcia je riešená, tak aby bola intuitívna, preto sú použité objekty reálneho sveta.
Key words:rozšírená realita, virtuálna realita, vizualizácia dát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited