26. 1. 2020  15:19 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rozšírená realita s využitím priestorovej projekcie
Autor: Ing. Denis Grotkovský
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rozšírená realita s využitím priestorovej projekcie
Abstrakt:Rozšírená realita je ešte stále nepreskúmané územie, ktoré nám dokáže poskytnúť iný pohľad na problémy, ktoré v nej riešime. Jeden z takýchto problémov je vizualizácia dát. V tejto práci sa budeme venovať koncepcií vizualizácie veľkých dát v priestorovej rozšírenej reality a interakcie s takýmito dátami. Táto práca poskytuje analýzu problematiky zmiešanej reality. Je vysvetlený základný prehľad konceptu zmiešanej reality. Je definovaná jej kategorizácia podľa prostredia, v ktorom sú objekty zobrazované. Následne práca opisuje pojem priestorová rozšírená realita a jej metódy určené na zobrazovanie virtuálnych objektov na povrch reálnej scény. Práca sa inšpiruje ostatnými riešeniami z tejto problematiky, ktoré sú v danej miere aj popísané. Je navrhnuté a implementované riešenie, ktoré dokáže zobraziť graf vizualizácie v doméne priestorovej rozšírenej reality. Tento graf je z pohľadu používateľa perspektívne správny a nedeformovaný aj pri používateľovom pohybe po scéne. Ďalej je implementovaná interakcia používateľa s grafom. Táto interakcia je riešená, tak aby bola intuitívna, preto sú použité objekty reálneho sveta.
Klíčová slova:rozšírená realita, virtuálna realita, vizualizácia dát

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně