Dec 9, 2019   3:56 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovative approaches in integrated development environments
Written by (author): Ing. Martin Nagy
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovatívne prístupy v integrovaných vývojových prostrediach
Summary:Práca je zameraná na analýzu inovatívnych vývojových prostredí a obohatenie existujúceho vývojového prostredia HyperLua a vizualizačného nástroja 3DSoftVis. Dokument analyzuje existujúce inovatívne vývojové prostredia a nástroje ponúkajúce vizuálne programovanie. Taktiež analyzuje možnosti prekladu vizuálnych programovacích jazykov na textové a naopak, pomocou grafových algoritmov, nakoľko tieto úzko súvisia aj s vizualizáciou softvéru v inovatívnych vývojových prostrediach. Špeciálny dôraz v rámci obohacovania nástrojov HyperLua a 3DSoftVis je kladený na rozmiestnenie vizualizovaných elementov pomocou algoritmov zjednodušujúcich orientovanie sa vo vizualizácii. Výsledkom práce je prvotný prototyp v podobe existujúceho nástroja HyperLua s upraveným rozmiestňovacím algoritmom, ktorý však nedokázal pokryť všetky možnosti rozmiestňovacieho algoritmu, preto riešenie pokračovalo v novej verzii existujúceho vizualizačného nástroja 3DSoftVis, v ktorom bol použitý nový rozmiestňovací algoritmus, kladúci dôraz na špecifické umiestnenie elementov vzhľadom na ich vzťah v rámci hierarchie softvéru. Takéto špecifické rozmiestnenie môže používateľovi pomôcť v orientácii v rámci vzťahov medzi súčasťami softvéru a aj v jeho rozširovaní, či prípadne úpravách.
Key words:IDE, integrované vývojové prostredie, vizualizácia softvéru, inovatívne IDE, vnorené grafy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited