24. 1. 2020  6:36 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Inovatívne prístupy v integrovaných vývojových prostrediach
Autor: Ing. Martin Nagy
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inovatívne prístupy v integrovaných vývojových prostrediach
Abstrakt:Práca je zameraná na analýzu inovatívnych vývojových prostredí a obohatenie existujúceho vývojového prostredia HyperLua a vizualizačného nástroja 3DSoftVis. Dokument analyzuje existujúce inovatívne vývojové prostredia a nástroje ponúkajúce vizuálne programovanie. Taktiež analyzuje možnosti prekladu vizuálnych programovacích jazykov na textové a naopak, pomocou grafových algoritmov, nakoľko tieto úzko súvisia aj s vizualizáciou softvéru v inovatívnych vývojových prostrediach. Špeciálny dôraz v rámci obohacovania nástrojov HyperLua a 3DSoftVis je kladený na rozmiestnenie vizualizovaných elementov pomocou algoritmov zjednodušujúcich orientovanie sa vo vizualizácii. Výsledkom práce je prvotný prototyp v podobe existujúceho nástroja HyperLua s upraveným rozmiestňovacím algoritmom, ktorý však nedokázal pokryť všetky možnosti rozmiestňovacieho algoritmu, preto riešenie pokračovalo v novej verzii existujúceho vizualizačného nástroja 3DSoftVis, v ktorom bol použitý nový rozmiestňovací algoritmus, kladúci dôraz na špecifické umiestnenie elementov vzhľadom na ich vzťah v rámci hierarchie softvéru. Takéto špecifické rozmiestnenie môže používateľovi pomôcť v orientácii v rámci vzťahov medzi súčasťami softvéru a aj v jeho rozširovaní, či prípadne úpravách.
Klíčová slova:IDE, integrované vývojové prostredie, vizualizácia softvéru, inovatívne IDE, vnorené grafy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně