Jun 5, 2020   2:58 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

     
     
     
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The use of Qt library in simple scripting languages
Written by (author):
Ing. Mário Kašuba
Department:
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie knižnice Qt v jednoduchých skriptovacích jazykoch
Summary:
Tento projekt sa dotýka problematiky využitia GUI knižníc v skriptovacích jazykov pri tvorbe dynamického používateľského rozhrania. Prvou časťou je analýza a porovnávanie rôznych GUI knižníc ako sú napríklad: Qt, wxWidgets, IUP, Fox, GTK+ a vlastný projekt Quads, ktorý funguje ako experimentálne prostredie tvorby GUI. Práca obsahuje jemný úvod do problematiky GUI knižníc, ktorý má ozrejmiť funkcionalitu GUI toolkitov na programátorskej úrovni. Ďalej obsahuje analýzu, návrh a riešenie problému tvorby programov s dynamickým GUI, kde popis používateľského rozhrania je zapísaný v hierarchickej štruktúre. Zmeny v popise GUI sa prejavia takmer ihneď po modifikácií. Takto sa môže prototypizácia GUI aplikácií výrazne urýchliť.
Key words:
Lua, IUP, Qt, skripty, dynamické GUI, Quads


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited