Nov 22, 2019   2:49 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Graphic user interface in a 3D environment
Written by (author): Bc. Matúš Čerman
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Mgr. art. Oľga Trebatická
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
Summary:Práca je zameraná na analýzu a popis základných rozhraní a metód interakcie človeka s počítačom v 3D priestore. V úvode práca v skratke popisuje históriu vývoja používateľských rozhraní. Ďalej prejde na pojem virtuálna realita (VR), ktorý zadefinuje a spomenie tiež rozšírenú realitu ako jeho variáciu. Pokračuje analýzou a popisom základných vstupných a výstupných rozhraní VR a zameria sa na metódy interakcie človeka s počítačom v 3D priestore. Spomenie grafy scény ako vhodnú technológiu pre tvorbu virtuálnych svetov pre imerzívnu VR. Zároveň sa venuje ukážkam aplikácií, ktoré do istej miery implementovali používateľské rozhranie v 3D, prípadne pseudo-3D priestore. V ďalšej časti sa venuje špecifikácii, návrhu a popisu implementácie knižnice, ktorá je výsledkom práce a umožní zasadenie 2D rozhraní v 3D priestore. Práca končí zhodnotením výslednej knižnice a naznačí jej ďalšie smerovanie v podobe oknového manažéra zasadeného v komplexnejšom 3D svete.
Key words:počítač, grafické, používateľské, rozhranie, interakcia, človek

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited