23. 1. 2020  21:49 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
Autor: Bc. Matúš Čerman
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Mgr. art. Oľga Trebatická
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
Abstrakt:Práca je zameraná na analýzu a popis základných rozhraní a metód interakcie človeka s počítačom v 3D priestore. V úvode práca v skratke popisuje históriu vývoja používateľských rozhraní. Ďalej prejde na pojem virtuálna realita (VR), ktorý zadefinuje a spomenie tiež rozšírenú realitu ako jeho variáciu. Pokračuje analýzou a popisom základných vstupných a výstupných rozhraní VR a zameria sa na metódy interakcie človeka s počítačom v 3D priestore. Spomenie grafy scény ako vhodnú technológiu pre tvorbu virtuálnych svetov pre imerzívnu VR. Zároveň sa venuje ukážkam aplikácií, ktoré do istej miery implementovali používateľské rozhranie v 3D, prípadne pseudo-3D priestore. V ďalšej časti sa venuje špecifikácii, návrhu a popisu implementácie knižnice, ktorá je výsledkom práce a umožní zasadenie 2D rozhraní v 3D priestore. Práca končí zhodnotením výslednej knižnice a naznačí jej ďalšie smerovanie v podobe oknového manažéra zasadeného v komplexnejšom 3D svete.
Klíčová slova:počítač, grafické, používateľské, rozhranie, interakcia, človek

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně