5. 4. 2020  7:11 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Autor: Ing. Gabriel Duchoň
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá problematikou generovania dokumentácií zo zdrojových kódov. Existuje niekoľko nástrojov a technológií používaných v tejto oblasti. Zameriavame sa tiež na problematiku analyzovania zdrojového kódu a jej hlavné typy. Práca analyzuje bežné techniky, ako je formátovanie a zvýrazňovanie syntaxe, ale aj menej rozšírené prístupy, ako je dokumentačné programovanie. Opísali sme niekoľko existujúcich nástrojov a porovnali. Hlavným cieľom tejto práce bolo vyvinúť nové funkcie existujúceho nástroja LuaDoc. Pridali sme funkcionalitu pre vytvorenie indexu všetkých funkcií, formátovanie a zvýrazňovanie syntaxe zdrojového kódu a rozšírenie generovanej dokumentácie o základné metriky zdrojového kódu. Všetky pridané funkcionality boli vyvinuté na základe PEG gramatík.
Kľúčové slová:LuaDoc, generovanie dokumentácií, Lua, parsing expression grammars

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene