Jun 5, 2020   2:41 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Generating documentation from source code
Written by (author): Ing. Gabriel Duchoň
Department:
Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:
Táto práca sa zaoberá problematikou generovania dokumentácií zo zdrojových kódov. Existuje niekoľko nástrojov a technológií používaných v tejto oblasti. Zameriavame sa tiež na problematiku analyzovania zdrojového kódu a jej hlavné typy. Práca analyzuje bežné techniky, ako je formátovanie a zvýrazňovanie syntaxe, ale aj menej rozšírené prístupy, ako je dokumentačné programovanie. Opísali sme niekoľko existujúcich nástrojov a porovnali. Hlavným cieľom tejto práce bolo vyvinúť nové funkcie existujúceho nástroja LuaDoc. Pridali sme funkcionalitu pre vytvorenie indexu všetkých funkcií, formátovanie a zvýrazňovanie syntaxe zdrojového kódu a rozšírenie generovanej dokumentácie o základné metriky zdrojového kódu. Všetky pridané funkcionality boli vyvinuté na základe PEG gramatík.
Key words:
LuaDoc, generovanie dokumentácií, Lua, parsing expression grammars

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited