26. 10. 2020  8:59 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent
     
     Záverečná práca
     
Ďalšie informácie
     
Vedené práce
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Knižnica na zobrazovanie grafov v 3D priestore
Autor:
Ing. Peter Kajan
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Knižnica na zobrazovanie grafov v 3D priestore
Abstrakt:
Prezentovaná práca sa zaoberá vizualizáciou rozsiahlych grafov. V práci sú analyzované vybrané dynamické algoritmy rozmiestˇnovania. Spomenuté sú aj algoritmy urýchl'ované pomocou grafickej karty, priˇcom vybraný je podrobnejšie analyzovaný. ˇ Dalej sa práca zaoberá optimalizáciou 3D vizualizácie pomocou grafu scény. Ciel'om práce bolo navrhnút' a implementovat' systém zobrazujúci rozsiahle grafy v 3D priestore, priˇcom na jeho rozmiestnenie sa využije jeden z analyzovaných algoritmov a na vizualizáciu sa využije vybraný graf scény. Systém bol testovaný na sade grafov so známym aj neznámym tvarom. Dosahuje vel'mi dobré zobrazenia v uspokojivom ˇcase pre grafy do 5000 vrcholov. Dosiahnuté výsledky sú prezentované v závere tejto práce.
Kľúčové slová:
vizualizácia grafov, rozmiestňovacie algoritmy, graf scény

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene