Apr 6, 2020   2:49 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Graphical user interfaces in 3D environment
Written by (author): Ing. Miroslav Mikuláš
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Hirjak
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
Summary:Tento projekt opisuje problematiku grafických používateľských rozhraní, so zameraním sa na trojrozmerné rozhrania. Prvou časťou tejto práce ja analýza, ktorá obsahuje stručný popis histórie používateľských rozhraní. Ďalej popisuje virtuálnu realitu a niektoré najbežnejšie vstupné a výstupné zariadenia pre prácu s virtuálnou realitou. Súčasťou analýzy je aj opis metód a techník pre trojtozmernú interakciu človeka s počítačom, pričom sú podrobnejšie popísané niektoré techniky, ako Virtual Tricorder, Voodoo Dolls, Go-Go technika, World in miniature, Ray Casting, či Homer technika. Ďalej v tejto práci analyzujem a stručne opisujem aplikácie, ktoré používajú trojrozmerné používateľské rozhranie, konkrétne OSGim, či Tactile3D. V závere analýzy opisujem dostupné technológie na vytváranie takýchto trojrozmerných grafických používateľských rozhraní. V kapitole Opis riešenia sa venujem vytváranej aplikácií, konkrétne opisujem špecifikáciu, návrh a implementáciu tejto aplikácie. V kapitole Overenie riešenia je obrázkami zachytená hlavná funkcionalita aplikácie. K práci sú pripojené aj prílohy, konkrétne technická dokumentácia, používateľská príručka a obsah cd-média.
Key words:3D prostredie, interakcia, grafické používateľské rozhranie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited