25. 2. 2020  23:16 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
Autor: Ing. Miroslav Mikuláš
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Hirjak
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
Abstrakt:Tento projekt opisuje problematiku grafických používateľských rozhraní, so zameraním sa na trojrozmerné rozhrania. Prvou časťou tejto práce ja analýza, ktorá obsahuje stručný popis histórie používateľských rozhraní. Ďalej popisuje virtuálnu realitu a niektoré najbežnejšie vstupné a výstupné zariadenia pre prácu s virtuálnou realitou. Súčasťou analýzy je aj opis metód a techník pre trojtozmernú interakciu človeka s počítačom, pričom sú podrobnejšie popísané niektoré techniky, ako Virtual Tricorder, Voodoo Dolls, Go-Go technika, World in miniature, Ray Casting, či Homer technika. Ďalej v tejto práci analyzujem a stručne opisujem aplikácie, ktoré používajú trojrozmerné používateľské rozhranie, konkrétne OSGim, či Tactile3D. V závere analýzy opisujem dostupné technológie na vytváranie takýchto trojrozmerných grafických používateľských rozhraní. V kapitole Opis riešenia sa venujem vytváranej aplikácií, konkrétne opisujem špecifikáciu, návrh a implementáciu tejto aplikácie. V kapitole Overenie riešenia je obrázkami zachytená hlavná funkcionalita aplikácie. K práci sú pripojené aj prílohy, konkrétne technická dokumentácia, používateľská príručka a obsah cd-média.
Kľúčové slová:3D prostredie, interakcia, grafické používateľské rozhranie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene