25. 2. 2020  23:39 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vizuálne dolovanie v grafových štruktúrach reprezentujúcich softvér
Autor: Ing. Pavol Nemec
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vizuálne dolovanie v grafových štruktúrach reprezentujúcich softvér
Abstrakt:V dnešnej dobe rozsiahlych softvérových systémov sa softvér skladá z rozličných častí. Tieto časti nazývame softvérové artefakty. Do softvérových artefaktov môžeme zaradiť zdrojové súbory, dokumentácie, diagramy, atď. A práve táto práca je zameraná na dolovanie údajov a informácií z týchto softvérových artefaktov. Vytvoríme grafovú štruktúru, ktorá bude reprezentovať vzťahy medzi získanými dátami. Ďalším krokom je vytvorenie databázovej reprezentácie grafových štruktúr a ich vizualizácia. A práve grafové štruktúry sa dajú ľahko vizualizovať. Takáto vizualizácia uľahčuje pochopenie dát, ich vzájomných vzťahov v softvérových artefaktoch. Táto práca obsahuje analýzu, v ktorej sú popísané grafy, databázový systém a vizualizačný nástroj, opis riešenia, v ktorom bude popísaná implementácia aplikácie a zhodnotenie, v ktorom budú popísané dosiahnuté výsledky.
Kľúčové slová:dolovanie údajov a informácií, softvérové artefakty, databázová reprezentácia grafových štruktúr, grafové štruktúry

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene