Apr 5, 2020   6:49 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Generating documentation from source code
Written by (author): Ing. Viliam Kubis
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Borženský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:Práca sa zaoberá problematikou generovania dokumentácie zo zdrojových kódov, opisuje všeobecne používané prístupy pri generovaní dokumentácie, ktoré sú založené na analýze štruktúry zdrojového kódu programu, ako aj menej zaužívané prístupy pri generovania dokumentácie, ako kultivované programovanie. Práca rozoberá metódy potrebné k úspešnej analýze štruktúry počítačového programu a opisuje možnosti, ktoré sa dajú na základe tejto analýzy dosiahnuť. Popisované možnosti zahŕňajú zvýrazňovanie syntaxe zdrojového kódu ako aj spracovávanie dokumentačných komentárov, ktoré by mohli byť prítomné v zdrojovom kód. Analyzované sú viaceré súčasné nástroje generovania dokumentácie zo zdrojových kódov spolu s ich silnými a slabými stránkami, avšak hlavný cieľ práce je rozšitrovať a zlepšovať funkcionalitu nástroja LuaDoc, čo je nástroj na generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov programov napísaných v jazyku Lua. Pri implementácii rôznej funkcionality budú použíté abstraktné syntaktické stromy získané analýzou štruktúry zdrojových kódov na základe PEG gramatík s použitím knižníc LPeg a Leg.
Key words:abstraktný syntaktický strom, lpeg, generovanie dokumentácie, dokumentácia, lua, parsovanie, leg, formatter, highlighter, syntax highlighting, dokumentačné komentáre, kultivované programovanie, parsing expression grammars, peg

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited