Jun 1, 2020   9:50 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 

Contacts     
     
Lesson     Final thesis     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Generating documentation from source code
Written by (author): Ing. Patrik Oriskó
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:
Práca sa zaoberá s generovaním dokumentácie zo zdrojových kódov. Časťou tejto práce sú prístupy a metódy generovania dokumentácie, techniky základnej analýzy zdrojových súborov a niekoľko existujúcich nástrojov pre generovanie dokumentácie. Hlavnú časť dokumentu tvorí paradigma literárneho programovania. V dokumente sú opísané aj vlastnosti, charakteristiky tejto techniky, ako aj problémy súvisiace s literárnym programovaním. Práca obsahuje aj opis niekoľkých nástrojov na tvorbu dokumentácie literárneho programu. Cieľom práce bolo rozšírenie a vylepšenie funkcionalít dokumentačného nástroja LuaDocer tak, aby podporoval formátovanie zdrojových kódov podľa definovaných používateľských šablónov.
Key words:
LuaDocer, generátor dokumentácie, analýza zdrojových súborov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited