Jun 5, 2020   2:28 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate          Final thesis
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Generating documentation from source code
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:
Ing. Ladislav Borženský
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:
Táto práca sa zaoberá softvérovým generovaním dokumentácie jazyka Lua zo zdrojových kódov. Dokument rozoberá spôsoby analyzovania zdrojových kódov na získavanie informácií, nazývané parsovanie. Dôležitou častou dokumentu sú softvérové metriky, ich výpočet a spôsob prezentácie pričom je spomenutý význam a spôsob výpočtu zložitejších metrík. Následne sa dokument venuje problematike vhodných metrík pre jazyk Lua, ako aj analýze dostupných nástrojov na tvorenie dokumentácie pre tento jazyk. V analýze sú spomenuté aj príklady používaných nástrojov na analýzu a získavanie štatistík zdrojového kódu iných jazykov. Výsledkom tejto práce je špecifikácia, návrh a implementácia aplikácie na analýzu zdrojových kódov poskytujúc vylepšenie nástroja LuaDoc v oblasti získavania a prezentovania metrík.
Key words:
generovanie dokumentacie, softverove metriky, parsing expression grammars, Lua

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited