29. 1. 2020  6:46 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment verzií zdrojového kódu na úrovni jazykových konštrukcií
Autor: Ing. Martin Čaučík
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment verzií zdrojového kódu na úrovni jazykových konštrukcií
Abstrakt:Zdrojový kód softvérového projektu je často rozsiahly a vyhľadanie požadovanej časti danej revízie býva často zdĺhavé a zbytočne zamestnáva vývojára. Vhodnejší prístup by mohol ponúkať možnosť prezerať revízie len vybraných častí -- blokov kódu. Tieto bloky by mohli zachytávať štruktúru jazyka. Pohľad do predchádzajúcich revízií zdrojového kódu sa tak zmení z prehliadania revízií súborov na prehliadanie revízií tried, metód funkcií, podmienkových blokov a podobne. Cieľom tohto výskumného projektu je preskúmať možnosti verziovania zdrojového kódu na úrovni jazykových konštrukcií, navrhnúť a implementovať takéto riešenie. Riešenie má byť reprezentované pilotnou aplikáciou pre vybraný programovací jazyk.
Kľúčové slová:manažment revízií, jazykové konštrukcie, repozitár

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene